חיפוש
Close this search box.

קלינאות תקשורת

תקשורת היא מרכיב קריטי לאורך המסלול השיקומי עבור כל פגיעה או לקות – החל מהרגעים הראשונים שבהם הצוות הרפואי פוגש את המטופל, ועד היכולת שלו לחזור לקהילה בהמשך השיקום ולבנות חיים בעלי משמעות. זו הסיבה שהצוות המקצועי שלנו בתחום קלינאות התקשורת מעורב בהיבטים רבים הקשורים לרצף הטיפולי במרכז הרפואי השיקומי ובמרפאות המקצועיות.

קלינאיות התקשורת שותפות בכלל מסגרות הטיפול והשיקום בעדי נגב – מחלקות האשפוז לשיקום אורתופדי ושיקום נוירולוגי ומחלקת שיקום יום, הכפר השיקומי, ובית הספר לחינוך מיוחד שבכפר. בנוסף, אנחנו מעניקים מזה כמה שנים שירותים למאות ילדים תושבי האזור שמגיעים אלינו במסגרת טיפולי תקשורת במסגרת קופות החולים. בכך אנחנו מקלים על משפחות רבות בנגב בזכות הקרבה הגיאוגרפית לטיפולי תקשורת איכותיים וההימנעות מהוצאה כבדה על מסגרות טיפול פרטיות.

המטופלים במחלקות השיקום האורתופדי והנוירולוגי מקבלים טיפולי תקשורת בחדרי הטיפולים החדישים שלנו כחלק מהתוכנית השיקומית המותאמת לכל אחד מהם באופן אישי. אנחנו עורכים אבחון וטיפול בהפרעות שמיעה, שפה, דיבור ובליעה, כולל התאמות של מערכות תקשורת תומכת חלופית (תת"ח) על פי הצורך. בנוסף, ציידנו את חדרי האשפוז באמצעים מתקדמים המעניקים למטופל ולבני משפחתו כלים לתקשורת.

הנגשה לכולם- תקשורת טובה יותר

המרכז הרפואי השיקומי מגדיל את נפח הפעילות של קלינאיות התקשורת, והן עובדות באופן משולב לצד הרופאים השיקומיים, צוותי הסיעוד, והמטפלים במקצועות הבריאות במגוון תחומים – ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, הידרותרפיה, ועובדים סוציאליים. בנוסף, קלינאיות התקשורת מעניקות הדרכות פנימיות בתקשורת תומכת חלופית לכלל אנשי הצוות על מנת שנוכל כולנו לתקשר טוב יותר עם המטופלים ולהעניק להם טיפול מיטבי.

קלינאיות התקשורת מעורבות בהיבטים ותהליכים חשובים נוספים במרכז הרפואי לשיקום. הצוות המקצועי בתחום התקשורת הוא שתיכנן את המעטפת המנגישה, קוגניטיבית ושפתית, את מבנה המרכז הרפואי לשיקום עבור קהלים עם מגוון לקויות – זאת באמצעות שילוט מובלט שניתן למישוש, ציורים, צבעים ומיפוי מיוחד המסייעים בהתמצאות מיטבית במרחב. אנחנו שוקדים על הטמעתה של מערכת ניווט לטלפונים חכמים בתוך המרכז הרפואי ובמרפאות עם הדרכה קולית מונגשת. תוכנית הטיפולים האישית של כל מטופל נבנית אף היא בדרך שמנגישה את המידע בצורה מיטבית עבורו.

הענקת כלים לתקשורת מיטבית למטופל ולסביבתו

מטופלים שמסיימים אשפוז מלא ועוברים למסגרת של שיקום יום ממשיכים להגיע לחדרי התקשורת בהתאם לתוכנית השיקום שלהם, פוגשים את הצוות המוכר, ושומרים על רצף טיפולי. הצוות המקצועי שלנו מעביר הדרכות בתחום תקשורת תומכת חלופית גם לבני המשפחות של המטופלים, מתוך תפיסה כי ישנה חשיבות גדולה בהקניית כלים לתקשורת מיטבית על מנת לסייע למטופל לחזור לחיים בעלי משמעות בקהילה.

הפן המחקרי בעבודתו של המרכז הרפואי לשיקום מעניק לצוות התקשורת את ההזדמנות לעמוד בקדמת החדשנות והפיתוח בתחום. בנוסף, אנחנו גאים להיות גוף ששואב אליו מתמחים בקלינאות תקשורת ממגוון מוסדות לימוד שעושים אצלנו תקופות הכשרה וסטאז' במסגרת לימודיהם. בכך אנחנו מניחים את התשתית לדור העתיד של המטפלות והמטפלים בתחום מאתגר שבו מורגשת מצוקה כלל-ארצית במסגרות הציבוריות, מעניקים להם אופק לקידום מקצועי ותעסוקתי בסביבה עם שליחות ייחודית, ומציבים אותם בחזית הידע והחדשנות.

אנחנו מאמינים שמוטלת עלינו אחריות גדולה להוות מודל לתקשורת טובה יותר ובכך להביא לשילוב מיטבי של בעלי מגבלות ולקויות בחברה. עבורנו מדובר בשליחות אמיתית – להעניק לכל המטופלים ולבני משפחותיהם את הכלים להשתלב בקהילה ולחזור לחיים פעילים ומלאי משמעות.