חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מידע לחוקרים

ועדת הלסינקי

בכפר השיקומי עדי נגב – נחלת ערן פועלת ועדת הלסינקי מוסדית בכפוף לכתב המינוי שניתן על ידי המשנה למנהל הכללי במשרד הבריאות ובהתאם לתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם ) התשמ”א-1980 , ועל תוספותיהן ותיקוניהן העדכניים, ובהתאם לנוהל העדכני לניסויים רפואיים בבני אדם.

חברי הועדה הינם אנשי ציבור, רופאים וחוקרים, בעלי תפקידים בכירים במערכת הציבורית אשר פועלים באופן בלתי תלוי לאישור אתי על מנת להבטיח את ההגנה על הזכויות, הבטיחות והרווחה של האדם המשתתף בניסוי קליני.

צוות ועדת הלסינקי
יו”ר ועדת הלסינקי – פרופ’ דן עטר.
מנהל רפואי , המרכז הרפואי לשיקום – ד”ר יצחק (צאקי) זיו נר.
רכזת ועדת הלסינקי מוסדית- עדי טייר-ישורון.

תכנים ונהלים
נהלי עבודה ועדת הלסינקי עדי נגב- נחלת ערן.
תיק מחקר עדי נגב – נחלת ערן.
נהלי עבודה ועדת ביקורת עדי נגב – נחלת ערן.
מועדי התכנסות ועדת הלסינקי מוסדית.

קניין רוחני

קניין רוחני